dinsos.pakpakbharatkab.go.id
Komplek Panorama Indah Sindeka Salak
Telp/Fax (0627) 7433075

Data Pejabat

NO NAMA JABATAN/PANGKAT/GOL
1 Elhidayat Berutu, SH, MAP Kepala Dinas
NIP.  19760611 199503 1 001 Pembina IV.a
2 Ishak Simon, S.Sos Sekretaris Dinas
NIP. 196905271993031001 Pembina IV.a
3  Edima Silaban, S.Pd  Kepala Bidang Sosial
 NIP. 19610621 198503 2 005  Pembina / IV.a
 4  Eulisa Manik, SH,MM  Kepala Bidang Tenaga Kerja
 NIP. 19830719 200604 2 004  Penata Tk. I / III.d
 5  Elias Sunggul Bungaran Cibro, SH, MH  Kasi Perlindungan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
 NIP. 19670317 200604 1 002  Penata Tk. I / III.d
6 Poltak Manik, STh  Kasi Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial
 NIP. 198307202008051001  Penata Muda Tk. I / III.b
7  Santinar Manik, SKM  Kasi Kelembagaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
 NIP. 19840602 200903 2 010  Penata Muda Tk. I / III.b
 8  Franciskus Eka Siburian, SE  Kasi Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan
 NIP. 19800330 201001 1 019  Penata Muda Tk. I / III.c
 9  Tumpak Ristoni Berutu, SE  Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan Pasca Bencana
 NIP. 19840208 201001 1 018  Penata Muda Tk. I / III.c
 10  Deswita M.Pakpahan, S.Sos  Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian
 NIP. 19851201 201001 2 030  Penata Muda Tk. I / III.c
 11  Ronal H. Lingga,SE  Kasubbag PEP
 NIP. 19801110 201101 1 003  Penata Muda Tk. I / III.b
 12  Dra.Sohmi Pliten Tiolinda, MM  Staf Bidang Tenaga Kerja
 NIP. 19720110 199601 2 001  Pembina / IV.a
13  Jimmy Alexander S, SE  Staf  Bidang Sosial
 NIP. 19770818 201001 1 016  Penata Muda Tk. I / III.c
14  Edwin Christian Sirait, S. Sos  Staf Bidang Tenaga Kerja
 NIP. 19841124 201001 1 028  Penata Muda Tk. I  /III.c
15  Julitasofa Jusnawati Sitopu, SE  Staf Sekretariat Dinas
 NIP.19830726 201101 2 007  Penata Muda Tk. I / III.b
16  Sapril Limbong, SST  Staf Bidang Sosial
 NIP. 19780528 200604 1 015  Penata Muda / III.a
17  Sarianto Bancin, SST  Staf Bidang Sosial
 NIP. 19840303 200604 1 011  Penata Muda / III.a
 18  Delimawati Sihombing  Staf Bidang Tenaga Kerja
 NIP. 19800109 200502 2 003  Pengatur Tk. I / II.d
 19  Imelda Doresliani Berutu  Staf Bidang Sosial
 NIP. 19830315 200312 2 002  Pengatur Tk. I / II.d
20  Patarolalin Nadapdap, A.Md  Staf Bidang Tenaga Kerja
 NIP. 19800829 201001 2 018  Pengatur Tk. I / II.d
21  Lasmayanti  Staf Sekretariat Dinas
 NIP. 19850512 200604 2 005  Pengatur / III a
22  Osmida Padang  Staf Sekretariat Dinas
 NIP. 19780523 200103 2 001  Pengatur / II.c
23  Antonius Barus  Staf Bidang Sosial
 NIP. 19760204 201001 1 009  Pengatur Muda Tk I / II.c
24  Risma Melly Sagala  Staf Sekretariat Dinas
 NIP. 19800903 201001 2 022  Pengatur Muda Tk. I / II.b
 25  Toko Jihar Padang  Staf Sekretariat Dinas
 NIP. 19811017 201101 1 012  Pengatur Muda Tk. I / II.b
26  Christoper Tommy Kurniawan  Staf Bidang Sosial
 NIP. 19890709 201101 1 003  Pengatur Muda Tk. I / II.b